20/11/12

KIBRISLIRUM BASIN ÖZETLERİ, 20 Kasım 2012


FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Troyka ile müzakereler. Gazeteye göre, Kıbrıs siyasi müzakere heyeti ile Troyka arasında önemli konularda ortak zemin yaratmak amacıyla saatlerce süren bir görüşme gerçekleştirildi. Öğle saatlerinde başlayan toplantı gece yarısına kadar sürdü. Toplantının odağında çalışma yaşamı, emeklilik, yarı kamusal kuruluşların özelleştirilmesi ve doğal gaz konuları vardı. Elde edilen bilgilere göre, hükümet dünkü görüşmelerde iki nedenden dolayı ilerleme sağlamak istiyordu. Bu nedenlerden ilki Merkez Bankası ile Troyka arasında geçen akşam varılan anlaşmaya bir süreklilik kazandırmak ve diğeri de Troyka ile müzakerelerin devamını sağlamaktı. Çünkü bir çıkmaz şu anki somut anda hiç de arzulanmayan ve tehlikeli bir durum yaratacaktı. Birinci hedef Cumhurbaşkanı Hristofyas’ın Merkez Bankası Başkanı ile sabahki görüşmesinde bir biçimde yaşama geçirildi. Bu görüşmede Merkez Bankası Başkanı Dimitriadis bankacılık sistemiyle ilgili olarak Troyka ile varılan anlaşma hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi. Bu arada Troyka ile müzakere sürecinde gelinen aşamanın kritikliği nedeniyle Maliye Bakanı Vasos Şarli Eurogrup toplantısına katılmak için Brüksel’e gitmeme kararı aldı.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

Kıbrıs’ta sağlığa yapılan yatırım Avrupa Birliği ortalamasının altında. Avrupa Birliği’nde sağlık alanına yapılan yatırımlar ortalama %9 iken, bu oran Kıbrıs’ta %7,4. Kıbrıs’ta bu yatırımın %3,2’si kamu, %4,2’si de özel sektör tarafından yapılıyor. İlaca harcanan para da Gayri Safi Hâsıla’nın %1,3’ü kadar. Bu harcamaların %0,5’ni kamu, %0,8’ini de özel sektör yapıyor. Kamunun yaptığı yatırımdan nüfusun %83’ü yararlanıyor. Kıbrıs’ın sağlık alanına yaptığı toplam yatırımların %38’i hastaların hastanelerde tedavisi amacıyla kullanılıyor. %37’si kamuda ve özelde klinik amaçlı kullanılırken, %20’si de tıbbi malzeme alımına harcanıyor. Kıbrıs’ta nüfusun %83’ünün kamu sağlık hizmetlerinden yararlanma olanağına sahip olmasına rağmen, önemli sayıda hasta karşılığını ödeyerek özel sektörden yararlanıyor. Kıbrıs bu alanda Bulgaristan ve Yunanistan’dan sonra Avrupa Birliği’nde üçüncü sırada bulunuyor. Ayrıca Kıbrıs yurt dışından da önemli derecede sağlık hizmeti satın alıyor. Kıbrıs ile İzlanda bu alana en fazla para ödeyen ülkeler arasında yer alıyor. Bu durumun tüm küçük ülkeler için geçerli olduğu görülüyor. Kıbrıs’ta kişi başına ilaca harcanan para 322 avroya ulaşıyor. Kişi başı sağlık harcamaları ise yıllık bazda kişi başına 1783 avro. Bu arada Avrupa Birliği’nde sağlığa en yüksek payı Hollanda ayırıyor. Bu ülke Gayrı Safi Hâsılası’nın %12’sini sağlığa ayırıyor. Hollanda’yı Fransa ile Almanya izliyor. Avrupa’da sağlık alanında en düşük harcama oranının Romanya ile Türkiye’de olduğu görülüyor. Romanya’da ayrılan pay %6 ve Türkiye’de de %6,1. Bu arada yaşanan ekonomik kriz sağlığa olan yatırımları da olumsuz yönde etkiliyor. 2008 yılında başlayan düşüş 2010 yılında doruk noktasına ulaştı. 2000’den 2009 yılına kadar sağlık alanına yatırımlarda her yıl %4,6 oranında bir artış olurken, 2009 yılında %0,6’lık bir düşüş yaşandı. Bu düşüş Yunanistan’da %6,7 oranına vardı.


POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi “sekiz cephede tüm gece süren mücadele” başlığı altında Troyka ile müzakereler. Gazeteye göre, hükümet ile Troyka son ana kadar mücadele içinde. Bu süreçte bugün, en kritik gün olarak görülüyor. Bugün Troyka ile bir anlaşmaya varma perspektifinin olup olmadığı ortaya çıkacak. Hükümet ile Troyka arasındaki müzakerelerde ele alınan sekiz başlık ise şöyle: 1: Doğal gazdan gelecek gelirin kredilere aktarılması. 2: 200 avroluk ek bir kesintinin daha yapılması. 3: Yarı kamusal kuruluşların özelleştirilmesi. 4:Devletin Sosyal Sigorta Fonu’na olan borcunun silinmesi. 5: Devletin Sosyal Sigorta Fonu’na katkısının kaldırılması. 6: vergilendirmede dilimlerin değiştirilmesi ve 19 bin 5 yüz olan vergi dışı dilimin 15 bine indirilmesi. 7: Maaşlardan kesintilerin basamaklı değil, yatay olarak yapılması. 8: Memorandum uygulandığı sürece Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin dondurulması ve daha sonra da %50’sinin ödenmesi.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

Meclis 2013 devlet bütçesi görüşmelerine 27 Kasım’da başlayacak. Bütçe tasarısının en azından kısa bir süre de olsa incelenmesine olanak sağlanması için Perşembe günü Meclis’e sunulması bekleniyor. Bütçenin oylanması için Meclis Genel Kurulu’nun ne zaman toplanacağı ise, henüz kararlaştırılmadı. Bütçenin Meclis’ten geçmemesi durumunda yeni yılın ilk iki ayında, yani yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye dek geçen süre aylık bütçelerle idare edilecek. 2013 yılı bütçesinde hükümetin Troyka’ya sunduğu alternatif önerilerde yer alan vergilerin de yer alacağı ifade ediliyor. Bunun için Troyka ile bir anlaşmaya varılması beklenmeyecek. Bütçe’nin Meclis’e sunulduğu ilk gün Maliye Bakanı Vasos Şarli ilgili komisyon toplantısına katılacak. Komisyonun son toplantısına Merkez Bankası Başkanı da katılacak.


ALİTYA gazetesinin bugünkü ana haberi “Beş dikenli konuda maraton görüşmeler” başlığı altında Kıbrıs müzakere heyetiyle Troyka’nın dün akşamki görüşmeleri.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

-Ücretlilerin korunması amacıyla hazırlanan bir yasa tasarısının görüşülmesine dün Meclis Çalışma Bakanlığı Komisyonu’nda başlandı. Meclis Çalışma Bakanlığı Komisyonu Başkanı Andreas Fakontis cezaların arttırılması ile ilgili olarak yasanın daha sonuç alıcı olmasının hedeflendiği belirtti. Yasanın uygulanmaması durumunda mahkemenin mahkûm ettiği işvereni çalışanına yükümlü olduğu meblağı ödemesi yönünde karar verme olanağının sağlanacağına da dikkat çekti. Komisyon’da gerçekleştirilen tartışmalarda işverenlerin çalışanlarına maaşlarını ödemeyerek ya da gecikmeyle ödeyerek mevcut yasaları daha fazla ihlal etmeye başladıklarına işaret edildi. Bu konuda 2009–2012 döneminde şikâyetlerin %100 oranında arttığı da vurgulandı. Sadece son altı ay içerisinde 829 şikâyetin yapıldığı vurgulandı. Bu alanda ceza davaları da %900 oranında artmış durumda ve bu rakam da ciddi bir sorunla karşı karşıya olunduğunu gösteriyor. Önerilen yeni yasa tasarısında bugün 3400 avro olan para cezasının 15 bin avroya ve hapis cezasının da üç aydan altı aya çıkarılması öngörülüyor.


HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi Troyka ile müzakereler. Gazeteye göre, Merkez Bankası ile Troyka arasında varılan ilke anlaşması sonrası kısmi bir rahatlama olmasına rağmen, nihai anlaşma için yolun uzun olduğu, hükümetin duyarlılık gösterdiği ciddi bazı konuların da askıda olduğu belirtiliyor. Hükümet Troykanın sert reçetelerine karşı direniyor ve Kıbrıs’ta 50 yıldır geçerli olan uygulamaları yansıtan alternatif önerilerini gündeme getiriyor. Troyka ile müzakereler siyasi düzeyde devam ederken, bunun “sert bir poker oyununa” dönüştüğü görülüyor. Dün akşam geç vakte kadar devam eden müzakerelerde taraflar arasında ciddi görüş ayrılıklarının olduğu belirtiliyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

Dün akşam Cumhurbaşkanı adayı Stavros Malas’ın seçim bürosunun açılışına katılan yüzlerce kişi zafer mesajı verdi. Malas seçim bürosunun açılışın yaptığı konuşmada, her yurttaşın söz hakkının olacağı, çağdaş bir toplum ve yeni bir dönem sözü verdi. Stavros Malas daha fazla soysal adalet, daha fazla bağımsızlık ve güvenirliliğin sağlanmasının yolunu açacağını belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu 2013 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zor bir mücadele olacağını, ancak AKEL’in bu mücadelenin dışında kalmayacağını söyledi. AKEL’in tüm ilerici güçleri toparlayıcı bir biçimde davranıp çalışacağını da ifade eden Kiprianu partisinin Kıbrıs’a ve Kıbrıs halkına bir gelecek vizyonu sunacağını dile getirdi. Troyka ile müzakerelere değinirken de bazı partilerin ve bazı Cumhurbaşkanı adaylarının bu müzakere sürecinin geciktiği yönünde görüş ortaya koyup acele ettiklerini belirtti ve bu acelenin nedenini sordu. Bu acelenin arkasında bu çevrelerin, Troyka’nın görüşleri paylaşmalarının olabileceğine işaret eden AKEL Genel Sekreteri bu müzakere sürecinde Kıbrıs’ın egemenlik haklarını kimseye teslim etmeyeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas Kıbrıs’a yapılan yatırımların önemine ve avantajlarına işaret ederek, uluslararası yatırımcılara Kıbrıs’a yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Özellikle enerji, finans, turizm ve deniz taşımacılığı alanlarına yönelik olarak yatırımcıları cesaretlendirdi. Kıbrıs Yatırım Ajansı’nın düzenlediği etkinlikte Ticaret Bakanı’nı tarafından okunan konuşmasında Cumhurbaşkanı Hristofyas var olan zorluklarla karşı mücadelede etmek ve doğal gazdan kaynaklanan büyüme potansiyelinden faydalanmak hedefinde hükümetin kararlı olduğunu ifade etti. Amacın, cazip bir yatırım alanı ve saygın ve güvenilir bir uluslararası iş merkezi olarak Kıbrıs'ın rolünü güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου