10/2/13

EDON'un TROODOS GEZİSİ, 10 Mart 2013

 

KIBRISLIRUM BASIN ÖZETLERİ, 11 Şubat 2013


FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Kıbrıslıların özelleştirmelere ilişkin yaklaşımı. Gazeteye göre Kıbrıslılar, Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun, Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu’nun ve Limanlar İdaresi’nin özelleştirilmelerine karşılar. Filelefteros gazetesi hesabına RAİ şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, Troyka’nın önerdiği özeleştirmeleri yurttaşlar oy verdikleri siyasi partilerden bağımsız bir şekilde reddediyorlar. %62’lik bir kesim Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun özelleştirmesine karşı çıkarken bundan yana olanların oranı %34. Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu’nun ve Limanlar İdaresi’nin özelleştirilmesine karşı çıkanların oranı ise %61. Memorandum konusunda ise toplum üçe bölünmüş durumda. %36’lık bir kesim memorandumu kabul ederken, %33 buna karşı çıkıyor. %28’in ise ne bundan yana, ne de buna karşı bir eğilim içerisinde olduğu görülüyor. Bu tablo, konuyla ilgili kamuoyunda gerçekleştirilen tartışmaların yarattığı karmaşayı da ortaya koyuyor. Bu arada %52’lik bir kesim memorandumu tek yol olarak görüyor. %43’lük bir kesim ise krizden çıkış için daha başka yolların da olduğunu düşünüyor.

4/2/13

KIBRISLIRUM BASIN ÖZETLERİ, 4 Şubat 2013


FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi Pimko’nun son raporu. Gazeteye göre, Kıbrıs için zorluklar şimdi başlıyor. Pimko ilk pozisyonunda ısrar etti ve Kıbrıs bankaları ile kooperatif kuruluşlarının gereksinimleriyle ilgili olarak uç senaryonun ön gördüğü 10,1 milyar avroluk bir hesap çıkardı. Pimko ilgili raporunu hazırlarken Kıbrıs bankalarının önümüzdeki üç yıllık sürede uğrayacakları zararı da dikkate aldı. Elde edilen bilgilere göre, temel senaryoda öngörülen rakam 7 milyar avro oldu. Kıbrıs Bankası ile Laiki Bankası’nın gereksinimleri için 4 milyar avronun altında bir rakam üzerinde durulurken kooperatifler için 1 milyar, Helenik Bank için de 300 milyon avro hesaplandı. Temel senaryoda ise Helenik Bank için herhangi desteğe gerek görülmüyor. Pimko’nun raporu sonrası esas soruyu Kıbrıs’ın borçlarının sürdürülebilir olup olmadığı teşkil ediyor. Pimko’nun belirlediği rakamlara göre, Kıbrıs’ın borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’ya oranı %144’e çıkıyor. Bunun yanı sıra Uluslararası Para Fonu’nun kredi paketine katılımı ve Rusya’nın bu süreçte yer alması, yarı kamusal iktisadi teşekküllerin özelleştirilmesi, bankaların önümüzdeki altı aylık süre içerisinde sermaye arayışları ve özel sektör bankalarının devletleştirilmeleri konuları ele alınması gereken konular olarak gündemde olacak. Pimko’nun raporu sonrası kendilerinin bilgilendirilmediğini iddia eden muhalefet öfkeli.