19/11/12

AFİŞ YARIŞMASI Bütün uyuşturuculara HAYIR…Yaşamda farklı bir duruşla yanıt veriyoruz


EDON Kıbrıs toplumundan uyuşturucu maddelerin sökülüp atılması için mücadele etmektedir. Bu, halkın refahı ve sosyal ilerleme mücadelesiyle diyalektik olarak bağlantılı bir mücadeledir. Bu iki mücadelenin de başarılı olabilmesinin önkoşulu gençlerin yaşamın dışında, marjinal bir durumda değil, bilakis değerler ve ideallerle donanımlı, mücadeleci ve boyun eğmez olmalarıdır.
Afiş, estetik boyutunun yanı sıra, eğitici olması nedeniyle de etkili olma olanağına sahiptir. Kısacası sanatçılar halkın beklentilerini, işten taleplere kadar günlük yaşamının nabzını ifade ederek, halkı donanımlı kılma gücüne sahiptirler.
Seçilen afişler gerek EDON’un internet sayfasında, gerek ilgili katalogda yer alacak, ayrıca EDON’un faaliyetlerinde ve etkinliklerinde değerlendirilecektir. Kazananlar 4-6 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek EDON Kongresi’nde onurlandırılacaklardır.

Son başvuru tarihi: 17.12.2012
Daha fazla bilgi için:
EDON Merkez Konseyi
Tel: (00357) 22766459
Uyuşturucu maddelere karşı EDON’un 2012 kampanyası
 
“Bütün uyuşturuculara HAYIR… Yaşamda farklı bir duruşla yanıt veriyoruz”
konulu EDON tarafından organize edilen afiş yarışması
 
Son başvuru tarihi: 17.12.2012
Söylem- Ana Başlık
 
“Yaşamda farklı bir duruşla yanıt veriyoruz”.
Başlığın “Bütün uyuşturuculara HAYIR” kısmı görüntü aracılığıyla ifade edilecek.
İçerik
Gençliğin uyuşturucu maddeler belasına karşı mücadelesi. Günümüz kapitalist sisteminin gençlerde yol açtığı sorunların, çıkmazların ve güvencesizliklerin bir sonucu, içinde yaşadığımız sosyoekonomik sistemle yakından bağlantılı olan bir bela. Buna karşı mücadele için gençler yaşamın dışında, marjinal bir durumda değil, bilakis değerler ve ideallerle donanımlı, mücadeleci ve boyun eğmez olmalıdırlar!
Boyut: A2 (594mm x 420mm)
Katılımcılar çalışmalarını iyi kalitede basılmış olarak EDON Merkez Konseyi bürosuna teslim etmelidirler.
Afişte çok küçük (8-10 punto) harflerle “Bütün uyuşturuculara HAYIR… Yaşamda farklı bir duruşla yanıt veriyoruz” başlığı, tarih, sanatçının adı ve “EDON’un organize ettiği yarışma çerçevesinde tasarlanmıştır” ifadesi yer almalıdır.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου