13/6/13

“Kıbrıs futbolunun tarihi – Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin birlikteliklerinin ve işbirliklerinin tarihi”
“Kıbrıs futbolunun tarihi – Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin birlikteliklerinin ve işbirliklerinin tarihi” konulu panel

EDON’un 26. Kıbrıs Festivali çerçevesinde 3 Temmuz 2013 Çarşamba akşamı saat:19.00’da Lefkoşa’nın Mağusa Kapısı’ndaki İki Toplumlu Alan’da gerçekleştirilecektir.

Ana konuşmacı:

“İki Toplumlu Futbolcular” kitabının yazarı Dr. Okan Dağlı

Etkinlik çerçevesinde konuyla ilgili olarak yapılacak olan tartışma Yunanca ve Türkçe’ye çevrilecektir.

7/6/13

Türkiye halkıyla Dayanışma etkinliğinde Kıbrıs Barış Konseyi Başkanı Yannakis Skordis tarafından yapılan konuşma

Türkiye Barış Hareketiyle ve başkaldıran Türkiye halkıyla Dayanışma etkinliğinde
Kıbrıs Barış Konseyi Başkanı Yannakis Skordis tarafından yapılan konuşma

7 Haziran 2013


Barış için, insan haklarına saygı için ortak mücadeleye devam eden değerli dostlar,
Bugün toplandığımız bu yer, pek çok bir araya gelişlerin ve duyguların izlerini taşımaktadır. Hatta bir derecede Kıbrıs halkının zorla bölünmesinin de sembolüdür. Ancak aynı zamanda bu halkın, Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin bir araya geldikleri ortak mücadele noktasıdır da.
Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinliğin kendine özgü bir özelliği var. İnsan haklarına ve insanlık onuruna saygı için bu günlerde gerçekleştirdiği gösterileri Tayip Erdoğan hükümetinin büyük baskıyla karşılaşan Türkiye halkıyla dayanışmamızı dile getirmek için bugün buradayız. 

5/6/13

Türkiye halkına dayanışma etkinlikleri

DAVETİYE

Kıbrıs Barış Konseyi, Türkiye hükümetinin kanda boğmaya çalıştığı ve Türkiye tarihinde ilk kez görülen kitlesellik ve yoğunluktaki halkın protesto gösterileriyle dayanışma içerisindedir.
Tüm Kıbrıs halkını Türkiye’nin ve bölge halklarının çıkarları aleyhine AKP hükümetinin ortaya koyduğu zorbaca, baskıcı ve barbar tutumu en yoğun bir biçimde mahkûm etmeye çağırıyoruz.
Bu çerçevede, Kıbrıs Barış Konseyi baskıcı Türkiye hükümetini kınama ve başkaldıran Türkiye halkı ile dayanışma için 7 Haziran 2013 Cuma günü saat:17.00 Ledra Caddesi sonunda gerçekleştirilecek iki toplumlu etkinliği organize etmektedir.
Her Kıbrıslı barışseveri “Barbarlığa ve faşizme hayır, Türkiye halkıyla dayanışma” diye haykırarak, bu etkinliğe kitlesel olarak katılmaya çağırıyoruz.

Lefkoşa, 5 Haziran 2013
Kıbrıs Barış Konseyi
Merkez Sekreteryası

AKEL Kıbrıs Barış Konseyi’nin Türkiye halkıyla dayanışma etkinliğini destekliyor


AKEL Kıbrıs Barış Konseyi’nin Türkiye halkıyla dayanışma etkinliğini destekliyor
------------------------------------

Türkiye hükümeti demokrasi talep eden göstericilere karşı baskısını sürdürüyor. Bugün üçüncü gösterici de öldürüldü.
Uluslararası örgütleri Türkiye’deki devlet şiddetine daha fazla tolerans göstermemeye çağırıyoruz. Türkiye hükümeti gözaltına alınan göstericileri derhal serbest bırakmalı ve onların aleyhine tüm suçlamaları geri çekmelidir. Özgürlüklere ve haklara ilişkin sınırlamaların tümü kaldırılmalıdır. İşlenen cinayetlerin suçluları cezalandırılmalıdır.
Türkiye’deki başkaldırının temelinin gerek Türk gerekse yabancı medya tarafından sunulandan çok daha geniş olduğu açıktır. Bu durum, çalışma yaşamındaki baskıyla ve aynı zamanda Türkiye’de ve Türkiye’nin dahil olduğu bölgedeki uluslararası önemde ciddi siyasi olaylarla da ilişkilidir.
Bu çerçevede, AKEL, Kıbrıs Barış Konseyi tarafından organize edilen ve 7 Haziran 2013 Cuma günü saat:17.00’de Ledra Caddesi sonunda gerçekleştirilecek olan uluslararası dayanışma etkinliğini desteklemekte ve tüm Kıbrıs halkını bu etkinliğe kitlesel olarak katılmaya çağırmaktadır.
Bu iki toplumlu etkinlik Türkiye hükümetinin baskıcı politikalarına karşı protestoyu ve Türk halkının geniş bir kesiminin başkaldırısıyla dayanışmayı teşkil etmektedir.

5.6.2013

4/6/13

Kıbrıs Barış Konseyi'nden Türkiye halkına dayanışma!

ΑÇIKLAMA

Kıbrıs Barış Konseyi Türkiye halkının ve bölge halklarının çıkarları aleyhine AKP hükümetinin ortaya koyduğu otoriter ve baskıcı tutumu kınamaktadır. Türk hükümetinin başta Taksim Meydanı yöresinde olmak üzere tüm Türkiye’de son günlerde sergilediği barbarlık, Türkiye burjuvazisinin ve büyük sermayenin çıkarlarına hizmet etme çerçevesinde faşist bir tutumun teyit edilmesini teşkil etmektedir. 

Kıbrıs Barış Konseyi Türkiye Komünist Partisi’nin Ankara’daki Merkez bürolarına ve emperyalizme, savaşlara karşı çıkarak barış ve yaşam için seslerimizi birleştirdiğimiz ve pek çok kez misafir edildiğimiz ve antiemperyalist mücadelenin, kültür, dostluk ve uluslararası dayanışmanın sembolü olan İstanbul’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne yapılan şiddetli saldırıyı ve vandalizmi mahkûm etmektedir. 

Kıbrıs’ın antiemperyalist, barışsever güçleri olarak, Türkiye halkının mücadelesiyle tam dayanışmamızı dile getiriyoruz. Suriye halkını kanda boğma yönünde ortaya konulan ve Türkiye hükümetinin de belirleyici rol oynadığı tutumlara karşı Türkiye Barış Derneği’nin öncüsü olduğu halkın antiemperyalist mücadelesiyle dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Bu dönemde yaşananların halkın baskı karşısındaki korkularını dağıtarak, gerici hükümete karşı direniş hareketini devleştirdiği ve bu mücadelelerin önümüzdeki büyük antiemperyalist mücadeleler için önemli bir mirası teşkil edeceğini düşünerek, Türkiye’nin ilerici güçlerinin büyük mücadelesinde tamamen yanlarında olduğumuzu dile getiriyoruz. 

Lefkoşa, 3 Haziran 2013

Kıbrıs Barış Konseyi Merkez Sekreteryası
P.B. 21827 § 1513 Nicosia, Cyprus § Τel: +357 22755679 § Fax: +357 22768176
E-mail:  peacecouncil@cytanet.com.cy § http://www.peacecouncil.org.cy