5/1/13

EDON’un 17. Kıbrıs Kongresi’ne yönelik tezlerinden bölümler: Günümüzün dünyasında Sol“Özgürlük, eğitim, iş için mücadelelerimizi güçlendiriyoruz” belgisi altında
4, 5 ve 6 Ocak 2013 tarihlerinde Lefkoşa’da yapılacak olan
EDON’un 17. Kıbrıs Kongresi’ne yönelik tezlerinden bölümler:

BÖLÜM IV

(b) Günümüzün dünyasında Sol

Zenginliğinin sürekli olarak artması ve bu zenginliğin giderek daha da az elde birikmesi, mutlak zenginlikle mutlak fakirliğin birlikte var olması, insanlığın yarısı içme suyuna erişemezken akla hayale sığmayan teknolojik gelişmelerin yaşanması dünyanın bugünkü durumunun aşılması ihtiyacını yaratmaktadır. Kapitalist sistemin derin krizinin bugünkü koşulları içerisinde işçi sınıfının ve Sol'un görevi koşulları değerlendirerek ileriye doğru adım atmak için mücadelelerini örgütlemektir. Bu yüzden Sol'un mücadeleleri nitel olarak daha yüksek bir toplumun, sömürünün olmadığı bir toplumun, sosyalist toplumun inşası perspektifiyle bağlantılıdır. Adalet ve dayanışma üzerine kurulu, merkezine insanı ve ihtiyaçlarını koyan bir toplumun inşası perspektifiyle, insanın maddi ve manevi olanakların bütünsel gelişimi için önkoşulları yaratacak bir toplumun inşası perspektifiyle bağlantılıdır. Sol'un mücadeleleri İnsan onuruna saygının, eşitlik ve özgürlüğün istisnasız tüm insanların yaşam tecrübesi olacağı, bilimsel bilgi ve teknolojik gelişmenin sadece tüm insanlığın maddi ve manevi yaşam koşullarının iyileştirilmesine hizmet edeceği bir toplumun inşası perspektifiyle bağlantılıdır.

Sol, bugün küresel düzeyde savunma konumunda olsa da, örgütlü ve mücadeleci Sol, kriz sebebiyle ortaya çıkan şüphenin dinamizmini doğru değerlendirerek, dünyada bugünkü duruma karşı çıkan güçlerin öncüsü olabilir ve bilinçleri kapitalizmin sözde tek yol olduğu düşüncesinden kurtarabilir. Sol'un güçleri bugün, halkın gerçek ihtiyaçlarını göz önüne alarak, hareketi kitleselleştirerek, halkın ihtiyaçlarına yanıt verecek öneriler ortaya koyarak, sosyal dönüşüm perspektifini koruyup güçlendirerek, güçlü halk desteğini toplama ve siyaset sahnesine dinamik olarak tekrar geri gelme olanağına sahiptir.

Büyük sınıf mücadeleleri ve son yıllarda birçok ülkede, özellikle Avrupa'da, hükümetlerin kriz ile mücadele tedbirlerine karşı gerçekleştirilen eylemler milyonlarca çalışanı direniş ve hak talebi için yollara dökmüştür. Bu durum, halkların ve çalışanların haklarına karşı emperyalist tertipler ve saldırılar karşısında ilerici demokratik güçlerin bir siper teşkil edebileceklerine yönelik olarak bizi umutlandırmaktadır.

Kıbrıs, küçük boyutuna rağmen, Uluslararası Sol Hareket için bir örnek teşkil etmektedir. Kıbrıs Halk Hareketi'nin -yakın zamana kadar- partimizin liderinin Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesindeki başarısı tarihi bir öneme sahiptir ve emperyalizme karşı mücadelede bize büyük tecrübeler sağlamaktadır.

Sol alan, elbette homojen bir yapıda değildir ve özellikle sosyalist devletlerin dağılmasının yol açtığı kriz sonrası Dünya Sol Hareketi’nin bütünlüğü zayıflamıştır. Ancak kanaatimiz şudur ki, Komünist Sol, hareketimizin tarihine eleştirel bir ruhla bakarak, günümüzün koşullarında sınıfsal tutarlılıkla mücadele ederek ve aynı zamanda siyasi ve toplumsal hareketlerle ittifaklar kurma olanaklarını doğru değerlendirerek, insanlığı fakirlik ve sefalete iten sisteme karşı bir yanıtı teşkil edebilir ve sosyalizmin inşası vizyonuna perspektifler sunabilir.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου