24/1/13

Ένδειξη πραγματικής φιλίας Ε/Κ και Τ/Κ - Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk gerçek dostluğunun göstergesi


 
 
 
Sevgül Uludağ-Facebook
 
Petros Souppouris who lost his whole family in Palekythro massacre in 1974, yesterday gave me his own plaque given to him at the opening of the new building of Palekythro sports club and a monument dedicated to the "missing" of Palekythro...... This was a big shock and surprise for me, touching my heart... We both cried...

Palekitre katliamında 1974'te tüm ailesini yitiren Petros Suppuris, dün Palekitre Spor Kulübü'nün yeni binasının ve binanın bahçesindeki "kayıplar"a yönelik anıtın açılışında, spor kulübü tarafından kendine verilen plaketi bana verdi... Bu benim için çok büyük bir şok ve sürpriz oldu...İkimiz de ağladık
See More

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου