5/1/13

EDON’un 17. Kıbrıs Kongresi’ne yönelik tezlerinden bölümler: Yeniden yakınlaşma ve öncü rolümüz


“Özgürlük, eğitim, iş için mücadelelerimizi güçlendiriyoruz” belgisi altında
4, 5 ve 6 Ocak 2013 tarihlerinde Lefkoşa’da yapılacak olan
EDON’un 17. Kıbrıs Kongresi’ne yönelik tezlerinden bölümler:

BÖLÜM VI

Yeniden yakınlaşma ve öncü rolümüz

EDON, Halk Hareketi ile beraber daima Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler arasındaki yeniden yakınlaşma hareketinin öncüsü oldu. Yeniden yakınlaşmaya dair tezlerimiz sınıfsal yaklaşımımızdan ve ideolojimizden kaynaklanmaktadır. EDON, 1974'de ülkemizi yaralayan felaketin hemen ardından, emperyalizmin Kıbrıs'ın aleyhine taksim planlarının nihai hedeflerine varmaması için Kıbrıs halkının birlik içinde mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. O zaman iki toplumdaki milliyetçi unsurların bize tüm saldırılarına rağmen, işgal karşıtı güçlü, siyasi ve kitlesel bir yeniden yakınlaşma hareketinin temelini atmayı başardık. Bu hareket, halkımızın kardeşliği ve Kıbrıs'ımızın yeniden birleşmesi mesajıyla Kıbrıslırumları ve Kıbrıslıtürkleri bir araya getirmektedir.

EDON için yeniden yakınlaşma, ortak mücadelelerle geliştirilmekte ve ortak vatan için, federasyon için, halkımızın insan haklarının güvence altına alınması için emperyalizme karşı mücadele ile ifade edilmektedir. Kabul edilebilir bir çözüme, sadece, temel ilkelerin korunmasının gerekliliğine dair karşılıklı anlayışla ulaşabiliriz. Sadece bu ilkeleri halkımızın, Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin benimsemesi yoluyla çözümün uygulanmasında karşılaşılacak zorlukların üstesinden gelebiliriz.

Bugün görevimiz bu mücadeleyi daha da yoğunlaştırmaktır. Milliyetçiliği ve şovenizmi tecrit etmek ve iki toplumun ilişkilerini geliştirmek için bu gereklidir. Yine eşdeğerde önemli başka bir hedef de Kıbrıs sorununun çözümü için üzerinde çalıştığımız siyasi temelin doğruluğuna ikna etmektir. Elbette yeniden yakınlaşma tek başına Kıbrıs sorununu çözemez ancak buna katkı koyabilir. Kıbrıs sorunu psikolojik ya da kültürel bir sorun değil, siyasi bir sorundur ve bizce, yeniden yakınlaşma siyasi niteliğe sahiptir. EDON, yeniden yakınlaşmanın yabancı merkezler tarafından yönlendirilmesine karşıdır. Yeniden yakınlaşma, birincil ve esas olarak Kıbrıslıların ve onları ifade eden örgütlü yapıların meselesidir.

EDON, 16. Kıbrıs Kongresinden bugüne Kıbrıstürk gençliği ile ilişkilerini korumuş ve geliştirmiştir. Son üç yılda, ilerici Kıbrıstürk gençlik örgütleri ile işbirliği içerisinde önemli faaliyetler gerçekleştirdik. Merkezi düzeydeki temaslara önem verirken aynı zamanda yerel düzeyde de ilişkilerin geliştirilmesini hedefledik. EDON, Halk Hareketi örgütleri ve özellikle de sınıfsal sendikal hareket tarafından pek çok inisiyatif üstlenildi. Sonuç olarak son yıllarda Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin söz edilmeye değer ortak faaliyetleri çeşitli düzeylerde yine geliştirildi.

Hükümet tarafından da, örneğin eğitim aracılığıyla yapıldığı gibi, iki toplumun barış içinde bir arada yaşama kültürünü geliştiren önlemlerin hayata geçirilmesini desteklemeye devam ediyoruz.

Çözüm perspektifine ilişkin olarak Türkiye’nin uzlaşmaz tutumu ve tahrikleri nedeniyle hâkim olan karamsarlığa ve zor koşullarda yeniden yakınlaşmanın rolü daha da büyük bir önem taşımaktadır. Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk gençler olarak, çözüm ve yurdumuzun yeniden birleşmesi mücadelesinin en ön saflarında olmamız gerekmektedir.

EDON yukarıda belirtilenlerin bilincinde olarak, yeniden yakınlaşma politikasının öne çıkarılması için üzerine düşen görevleri yerine getirerek, inanç, kararlılık ve fedakârlıkla mücadele etmeye devam edecektir.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου