3/12/12

KIBRISLIRUM BASIN ÖZETLERİ, 3 Aralık 2012


FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi “yeni önlemlerle fırsat kolluyorlar” başlığı altında. Gazeteye göre, bugün Brüksel’de toplanacak olan Eurogrup, geri planda özelleştirmeler olmak üzere Kıbrıs için hazırlanan memorandumun öngördüklerine ilaveten bazı acı verecek önlemlerin alınmasını Lefkoşa’dan istemeye hazır. Bazı üye ülkeler Kıbrıs’ın programına şüpheyle yaklaşıyor ve “gerek duyulması halinde” özelleştirmelere gidilmesi görüşünü taşıyorlar. Kıbrıs bankalarının yeniden sermayelendirilmeleri için gerekli olacak meblağa ilişkin iyimser değerlendirmeler borçları sürdürülebilir olmalarının sınırına getireceği düşünüldüğü için bugünkü tartışmaların oldukça zor geçeceği görülüyor. Finlandiya, Hollanda ve Avusturya gibi kendi ülkelerinin parlamentolarına izahat verme durumunda olan bazı ülkelerin bu tartışma sürecinde sert bir pozisyon almaları bekleniyor. Avrupa Birliği kaynaklarına göre, Eurogrup toplantısında gerek duyulması halinde özelleştirmelerle kamu borçlarını azaltmak için Kıbrıs yetkililerinin ne kadar hazır olduğu görülmek istenecek. Uluslararası Para Fonu Kıbrıs bankalarının yeniden sermayelendirilmeleri için gerekli meblağın belirlenmesi amacıyla Pimco’nun raporunu bekliyor ve Kıbrıs’ın borçlarının sürdürülebilir olup olmadığını bundan sonra değerlendirecek. Eurogrup bugünkü toplantısında memorandumun özünü ele alacak ve gerek duyulması halinde Lefkoşa’dan ek olarak yeni acı verici önlemlerin yaşama geçirilmesi taahhüdü üstlenmesi istenecek.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

Bilgisayar Kıbrıs nüfusunun ezici çoğunluğunun günlük yaşamının bir parçası haline geldi. Devlet İstatistik Dairesi’nin 2012 yılı verilerine göre, evlerde teknoloji kullanımı önemli oranda arttı. Evlerin %70’inde bilgisayar var. Genel eğilimin süreç içerisinde dizüstü bilgisayar kullanımı yönünde olduğu görülüyor. Çocuklu evlerde bilgisayarın olması %90,6 oranına yükseldi. Çocuk olmayan evlerde bilgisayar oranı ise %59,2. Bu arada internet kullanımı da sürekli olarak artıyor. 2012 yılının ilk üç ayı içerisinde %61,8 oranında bir kesim en azından bir kez olsun internete girmiş durumda. Oysa bu oran 2005 yılında %31,7’ydi. Bu dönemde bir artış da sınırlı internet bağlantısı yerine sınırsız internet bağlantılarında yaşandı. En yüksek oranda tercih edilen internet bağlantısının %84,5 oranı ile DSL olduğu görülüyor. İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, yaşları 16 ile 74 arasında olan Kıbrıslıların %66,5’i bilgisayar kullanmış durumda. 2012 yılının ilk üç ayında bilgisayar kullananların oranı ise %62,7. Bu dönemde bu kesimin %63,9’u haftada en az bir kez bilgisayar kullandığını belirtiyor. Erkeklerde bilgisayar kullanım oranı %67,2. Bu oran kadınlarda ise %61. İnternet kullanımı açısından yaklaşıldığında ise 16–74 yaş gurubunda %57,8 haftada en bir kez internet kullanmış durumda. Bu oran yaş yükseldikçe düşüyor. 16–24 yaş grubunda internet kullananların oranı %89,2’ye yükseliyor. Oysa 65–74 yaş grubunda bu oran %16,4.
 

POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi son gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırma sonuçlarıyla bağlantılı olarak siyasi partilerin güçleri. Gazeteye göre, memorandumun Kıbrıs’ta siyasi partilerin güç haritasını Yunanistan’daki gibi değiştirip değiştirmeyeceği henüz belli değil. Ancak hükümetteki parti AKEL’in hükümetin özellikle de ekonomiyi yönetmedeki tavrından kaynaklanan seçmenlerinin hayal kırıklığının faturasını ödemeye başladığı görülüyor. Muhalefetteki bazı partiler ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tavırlarının bedelini ödüyor. Noverna şirketinin gerçekleştirdiği kamuoyu araştırma sonuçlarına göre, DİSİ %32 oranında bir destekle birinci parti konumunda. Onu %20,9 ile AKEL, %10,4 ile DİKO, %5 ile EDEK, %1,3 ile EVROKO, %2,9 ile Ekoloji Hareketi, %0,4 ile ELAM izliyor. %7,8 oranında bir seçmen kitlesi ise geçersiz oy atacağını ifade ediyor. Geçen Eylül ayında yapılan araştırmada AKEL’in oy oranı %22’ydi. Hükümetin ekonomi politikasını olumlu bulmayanların oranı %80. Troyka ile müzakerelerde hükümetin tavrını olumlu bulanların oranı %29. Olumsuz bulanlar ise %50 oranında.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

İncelenmekte olan tek yol olmamakla birlikte Kıbrıs’ta finans sisteminin yeniden yapılandırılmasının Mülk Yönetimi için Kıbrıs Şirketi aracılığı ile olması görüşü ağırlık kazanıyor. Böylesi bir yapılanmanın Kıbrıs’ta finans sektörünü kurtaracağı düşünülüyor. Merkez Bankası Başkanı Panikos Dimitriadis bu şirkete hangi finans kurumlarının katılacağının ve katılımlarının hangi derecede olacağının henüz belirlenmediğini söyledi. Ancak bu süreçte önce tasarruf önlemlerin yaşama geçirileceğini ve ardından da yeniden yapılanmanın ve en son sermayelendirmenin olacağını belirtti. Yani kredi kuruluşlarına tasarruf önlemleri alıp gerekli yeniden yapılanmayı gerçekleştirmeden para verilemeyecek. Bu süreçte oluşturulacak olunan Mülk Yönetim Şirketi geri dönmeyecek kredileri üstlenecek. Ancak bu, böylesi bir kuruluşun kötü bir banka olacağı anlamına gelmeyecek.

Ekmek fırınları ham maddeyi alıp kendileri ekmek üreteceklerine Almanya’dan yarı pişmiş hazır ekmek ithal edip burada ısıtıp satıyorlar. Un Ürünleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lakis Savidis’e göre, piyasaya sunulan ekmeklerin %40’ı Almanya ve Fransa’dan geliyor. Savidis “Ekmekler buraya yarı pişirilmiş ve dondurulmuş halde getiriliyor. Burada sadece ısıtılıp tüketiciye sunuluyor. Rekabet öyle bir noktaya ulaştı ki yaşamak için başka yol kalmadı. Çünkü ham madde fiyatları öylesine bir düzeye ulaştı ki bazı şeyleri hazır almak çıkarınıza oluyor” dedi. Kıbrıs’ta bu alanda ham madde fiyatlarının Almanya ve Fransa’ya göre üç katı olduğu belirtiliyor. Bu arada Kıbrıs’ta fırınların ödediği elektrik parası da bu ülkelerde ödenenlerden çok daha yüksek. Bu ülkeler Kıbrıslı fırıncılara göre üçte bir elektrik parası ödüyor. Lakis Savidis’e göre Kıbrıs’ta masrafların yüksek olması nedeniyle son dönemlde 11 fırın kapandı.


ALİTYA gazetesinin bugünkü ana haberi toplu taşımacılıkta bugün yapılacak olan grev. Gazeteye göre, toplu taşımacılıkta şirketler bugün süresiz greve gidiyor. Bu alanda şirketler aylık bazda bilet kesiminden 250 bin avro gelir elde ederken, giderleri 2 milyon avroya ulaşıyor. Bu şirketlerin sadece çalışanlarına ödedikleri maaşların toplam miktarının yaklaşık olarak 800 bin avro olduğu belirtiliyor. Hükümet her ay bu şirketlere 1,2 ile 1,6 milyon avro arası bir sübvansiye sağlıyor. Otobüs şoförlerinin Kasım ayı maaşlarının ödenmemesi sonuçta grev kararı almalarını getirdi. Şirketler şoförleri ödememe gerekçesi olarak devletten aldıkları sübvansiyenin kendilerine verilmemiş olmasını gösterdiler.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

Balık çiftliklerine ilişkin işaretleri dikkate almayan bir ticari gemi çiftlik alanına girdi ve büyük maddi zarara yol açtı. Binlerce balık çiftliklerin dışına kaçtı. Bu gelişme sonrası çeşitli bölgelerde balıkçılar bunları yakaladılar ve çantası 12 avrodan balık sattılar. Bölgede 10 milyon avroluk bir zararın olduğu tahmin ediliyor.

Baf’taki eğlence merkezleri birbiri ardına kapanıyorlar. Küresel ekonomik krizin sonuçlarının bu sektörde gelecek yıl daha da fazla hissedileceği ifade ediliyor. Baf’taki Eğlence Merkezleri Birliği Başkanı’na göre, turist sayısındaki azalmanın yanı sıra, yüksek elektrik faturaları bu işletmeleri zor duruma soktu.

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi .”Hükümet direndi” başlığı altında PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis’in dün Limasol’da yaptığı konuşma. Gazeteye göre, Pambis Kiritsis PEO’nun dün Limasol’da düzenlediği bir etkinlikte konuşurken hükümete hem içten muhalefet partilerinden ve çeşitli neoliberal çevrelerden, hem de dıştan müzakere yapmaksızın memorandumu imzalaması yönünde baskı yapıldığını söyledi. Kiritsis tüm bu baskılara karşı hükümetin direndiğini ve halkın aleyhine önlemleri kabul etmediğini vurguladı. Hükümetin sosyal ortaklarla ve siyasi güçlerle anlaşarak, Troyka ile sıkı bir pazarlığa girdiğini belirten Kiritsis, sosyal açıdan dengeli olacak, yıllar boyu verilen mücadelelerle çalışanların kazandığı hakların devamını sağlayacak ve ekonomiyi durgunluktan çıkarıp büyümeyi hedefleyecek bir anlaşmanın hedeflediğini ifade etti. Kiritsis’e göre, hükümetin bu mücadeleci tavrı bazı sonuçları getirdi. 13. maaşlar korundu. Yapılan düzenleme kabul edilir olmaktan uzak olsa da Hayat Pahalığı Ödeneği de korundu. Ayrıca özelleştirmelere de gidilmedi. Bunların yanı sıra doğal gaz kaynaklarının Kıbrıs hükümeti tarafından yönetimi de sağlandı. PEO Genel Sekreteri bu arada Troyka’nın iş ilişkileri ile çalışanların haklarına ilişkin dayattıklarının Sendikal Hareket tarafından kabul edilir olmadığına da işaret etti.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu dün Ağlanca’da bir seçim etkinliğinde konuşurken, halkın Şubat’ta yapılacak seçimlerde ülkeyi yeni bir çağa götürecek yeni bir şahsiyetin seçim zaferini kutlaması dileğinde bulundu.

Maliye Bakanı Vasos Şarli bugün gerçekleştirilecek olan Eurogrup toplantısı öncesi bir dizi temasta bulunmak amacıyla dün Brüksel’e gitti. Eurogrubun bugünkü toplantısında Kıbrıs’ın Troyka ile üzerinde anlaşmaya vardığı memorandum ele alınacak ve bu konuda ilk tartışma gerçekleştirilecek. Maliye Bakanı Şarli’ye göre, Kıbrıs’ın memorandumu ile ilgili esas detaylı görüşme PİMCO’nun Kıbrıs bankaları ile ilgili araştırmasını tamamlayıp yeniden sermayelendirme için ihtiyaç duyulacak miktar belli olduktan sonra 13 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantıda yapılacak.

Cumhurbaşkanı adayı Stavros Malas Şubat seçimleri sonrası yeni hükümetin memorandumun sağlık konusu ile ilgili bazı yanlarını tekrardan müzakere edebileceğini söyledi. Malas aynı zamanda yeni hükümetin önümüzdeki iki-üç yıl içinde büyümeyi sağlayamaması durumunda yeni bir memorandumun gündeme gelebileceği uyarısında da bulundu.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου