10/12/12

KIBRISLIRUM BASIN ÖZETLERİ, 10 Aralık 2012


FİLELEFTEROS gazetesinin bugünkü ana haberi PİMCO tarafından hazırlanan ara raporda Kıbrıs bankalarının yeniden sermayelendirilmeleri için belirtilen miktarın aşağı çekilmesi için ortaya konulan çabalar. Gazeteye göre, Lefkoşa borçların sürdürülebilir olmaktan çıkmasını önlemek amacıyla bankaların yeniden sermayelendirilmelerinde kullanılacak miktarı aşağı çekmek için teknokratlar düzeyinde yoğun bir uğraşı ortaya koyuyor. Dün PİMCO ile Koordinasyon Komitesi arasında yoğun müzakerelere devam edildi. Lefkoşa Kıbrıs bankaları için gerekli para miktarını belirlemede kullanılan metodu iyileştirmek istiyor. Bugün bu konuda daha net bir görüntünün ortaya çıkması ve Merkez Bankası tarafından bazı verilerin sunulması bekleniyor. Geri dönmeyecek kredilerin hesaplanması yöntemi ve bankaların değerli kâğıtları bu süreçteki dikenli konuları teşkil ediyor. Bu kâğıtların hisse senedine dönüştürülmesi durumunda bankaların yeniden sermayelendirilmeleri gereksinimine 1,3 milyar avroluk bir ilave yapılamayacak. Diğer yandan Rusya’nın Kıbrıs’a verdiği 2,5 milyar avroluk kredide de sorun yaşanıyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras dün müteveffa Cumhurbaşkanı Tasos Papadopulos’un ölümünün dördüncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşurken “Kıbrıs ile Yunanistan’ın bugün içinden geçmekte oldukları gibi zor anlarda gerekli cesarete ve güce sahip olmak için sembollere ihtiyaç duymuşlardır. Ve siyasi liderlik böylesi anlarda çelikleşmek için örneklere ihtiyaç duyar” dedi ve Papadopulos’un yollarını aydınlattığını söyledi. Papadopulos’u anarken sadece Kıbrıs’ın bir Cumhurbaşkanı’nı anmadıklarını adı ulusal bir lider olarak tarihe geçen Helenizm’in bir sembolünü andıklarını da belirtti. Papadopulos’un Annan Planı’na karşı takındığı tavrı ve Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne tam üyeliğini hatırlattı.

Kredi kartı merkezi JCC’ye göre Kıbıslırumlar Kasım ayında işgal bölgesinde otellerde geceleme için 153 bin 209 avro ödediler. Ekonomik kriz koşullarında bu rakam akıl dışı olarak değerlendiriliyor. Aynı ay içerisinde kredi kartlarıyla kumarhanelere de 86 bin 603 avro ödendi. Türkiye’ye yolculukta bilet parası olarak ödenen miktar ise 60 bin 872. Giyim için ödenen para da daha önceki aylara göre artış göstermiş durumda. Türkiye’de harcanan paralar da dikkate alındığında otellere ödenen miktar 234 bin avroya ulaşıyor. Bu yıl 31 Kasım 2012 tarihine kadar kredi kartlarından otellere yapılan ödeme toplamda 2 milyon 741 bin 580. Bunun 1 milyon 611 bin 806’sı işgal bölgesinde ödendi.


POLİTİS gazetesinin bugünkü ana haberi “PİMCO yönetilebilir bir borç miktarı çıkardı” başlığı altında. Gazeteye göre, PİMCO’nun ara raporunda ortaya konulan verilerin maraton toplantılarda incelenmesi sonrası iyimser mesajlar geldi. Elde edilen bilgilere göre, Kıbrıs’ın kredi kuruluşlarının yeniden sermayelendirilmeleri için gerekli meblağ 9 milyar civarında ve ilk tespitlere göre bu rakam yönetilebilir bir borç oranı olarak değerlendiriliyor. İlk değerlendirmelerde bu meblağ 9,5 milyar olarak görüldü. Ancak Pazar günü sabah saatlerine kadar yapılan çalışmalar sonrası bu miktar 9,3 milyara indi. Dün akşam da bu miktarın 9 milyar olduğundan söz ediliyordu. Daha iyimser bazı çevreler bunun daha da aşağı ineceğini ileri sürüyorlar. Bu arada PİMCO kesin rakamları Ocak ayı ortalarında verecek.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri memorandumdaki rakamları tam olarak bilmiyor. Bununla birlikte adaylar umuda yatırım yapıyorlar. Cumhurbaşkanı adaylarından Stavros Malas dün yaptığı bir açıklamada PİMCO’nun raporuyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Devamında da gidilecek yolun uzun olacağına işaret ederek, Eurogrup’ta ve ulusal parlamentolarda sürecin nasıl gelişeceğinin görülmesi gerektiğine dikkat çekti. Stavros Malas memoranduma ilişkin siyasi yaklaşımların ciddiyet ve sorumluluk içerisinde ortaya konulması gerektiğini belirtti. “Ayaklarımız yere basmalıdır” diyen Malas memorandumun büyümeyi öngören bir reçete olmadığını da belirtti. Cumhurbaşkanı adayı Nikos Anastasiadis daha da fazla acı verici maceralardan kaçınılması için Kıbrıs’ın kamu borçlarının sürdürülebilir bir düzeyde olması dileğinde bulundu. Anastasiadis, Meclis’e sunulan yasa tasarılarının memorandumda üzerinde anlaşmaya varılanları yansıtıp yansıtmadığı yönünde bir soruya yanıt verirken de, tasarıların Meclis Maliye Bakanlığı Komisyonu’nda tartışılması sırasında yetkili bakanları vereceği izahatlar çerçevesinde bunun anlaşılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı adayı Yorgos Lillikas ise memorandumun son hukuki belgesi bilinmeden ve faizler belirlenmeden hükümetin ciddi sosyal önlemlerle bir dizi yasa tasarısını Meclis’e götürmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Lillikas aynı açıklamasında memorandumun maddelerinin yaşama geçirilmesiyle Kıbrıs’ın önümüzdeki yıllarda derin bir durgunluğa gireceği konusunda artık herkesin görüş birliği içinde olduğunu da ifade etti. Doğal gaz konusunda kendi önerisiyle ilgili olarak da 12. parselin değerinin ve Kıbrıs’ın bundan kısa sürede sağlayacağı gelirin belirlenmesi için uluslararası uzman bir kuruluşun görevlendirilmesi önerisinde bulundu.


SİMERİNİ gazetesinin bugünkü ana haberi “yeni önlemlerin dayatılması tehlikesi var” başlığı altında. Gazeteye göre, Kıbrıs’ın kamu borçları kimsenin eline almak istemediği bir duruma dönüşüyor ve bu borcun yönetilebilir olmaktan çıkması durumunda yeni önlemlerin dayatılması tehlikesi var. Borcun durumu bankalar için gerekli meblağ belirlenince netleşecek. Bugün bankalarla ilgili ilk rakamların resmi olarak açıklanması bekleniyor. İlk değerlendirmelere göre, bu rakam 9,3 milyar avro. Maliye Bakanı Vasos Şarli de daha önce yaptığı bir açıklamada Kıbrıs’ın borcunun bu yıl 13,3 milyar avroya çıkacağını söylemişti. 2013 ile 2014 yılı açıklarının da 1,5 milyar olacağı hesaplanıyor. Böylesi bir durumda tüm borç 24 milyar avroya yükselecek. Troyka’nın Kıbrıs’a borç vermesi için borçların toplamının 21 milyarı geçmemesi gerekiyor. Yani arada 3 milyar avroluk bir fark var. Merkez Bankası kaynaklarına göre, sürdürülebilir borç oranı konusunda şimdi Uluslararası Para Fonu’nu ikna edilmeye çalışılıyor. Daha somut olarak da borç miktarının Gayri Safi Hasıla’ya oranının %120’yi geçmesi durumunda bunun sürdürülebilir olmaktan çıktığı yaklaşımının değiştirilmesine çalışılıyor.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

Cumhurbaşkanı adayı ve DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis DİKO ile yaptığı anlaşmaya tam olarak bağlı kalacağı taahhüdünde bulundu. Limasol’da DİKO kadroları ile yaptığı toplantıda Anastasiadis ülkenin istikrara, çağdaş anlayışlara ve büyük konuların ortak yönetimine ve ortak sorumluluk üstlenilmesine gerek duyduğunu vurguladı. Devletin yeniden yapılandırılması konusunda ortak bir uğraş ortaya koyacaklarını ifade etti.
 

HARAVGİ gazetesinin bugünkü ana haberi “kamu borcu yönetilebilir” başlığı altında. Gazeteye göre, PİMCO’nun ara raporunda Kıbrıs’ın kamu borçlarının yönetilebilir bir düzeyde olduğu görülüyor. Eurogrup Kıbrıs’la ilgili kararını 21 Ocak’ta alacak.

Gazetenin diğer haberlerinden bazıları

Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas Kıbrıs tarihinde işlenen en büyük ihanetle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortadan kaldırılmaya çalışılmasının bedelini Kıbrıs halkının ağır bir biçimde ödediğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Türkiye’nin Kıbrıs sorununa ilişkin tavrına atıfta bulunurken de, bu tavrın hiç yapıcı olmadığını, tam tersine tahrik edici olduğunu belirtti. Türkiye’nin Kıbrıs ile komşu halklara karşı tehditlerde bulunduğunu söyledi. “Bugünkü koşullarda çok dikkatli olmalıyız” dedi. Müzakere sürecinin genişletilmesi ve gevşek federasyon ile müzakerelerin sıfırdan başlaması yapılması yönünde ortaya atılan önerilerin Kıbrıs sorununa zarar vereceğinin altını çizdi. Bu tür önerilerin işgalci Türkiye’ye iki devletli çözüm önerisini müzakere masasına resmen koyma fırsatını vereceğini belirtti. Son olarak da Kıbrıs’ın NATO’ya katılması olasılığıyla ilgili olarak, Kıbrıs’sız Kıbrıs hakkında planlar yapanların Kıbrıs’ın elini kolunu bağlayacak bir konuma sokmayı hedeflediklerini ifade etti.

- AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu 2013 Şubat seçimlerinin sadece Kıbrıs’ın geleceğini belirlemeyeceğini Sol’un partisinin geleceğini de belirleyeceğini söyledi. Limya köyündeki bir seçim etkinliğinde konuşan Kipriyanu ekonomik kriz üzerinde de durdu ve bu krizin büyük sorumluluğunun bankaların Yunan ekonomisine yaptıkları büyük yatırımlar olduğunun altını çizdi. Muhalefetin “daha erken önlem alınsaydı, Destek Mekanizması’na başvurudan kurtulurduk” yönündeki görüşüne de yanıt verdi ve bu yaklaşımın büyük bir yalanı oluşturduğunu vurguladı. “Ne kadar önlem alınmış da olsa, devlet bankaların yeniden sermayelendirilmelerine yetişemezdi” dedi.

-Yunanistan’ın Sol Birlik Partisi SİRİZA’nın uluslararası ilişkiler sorumlusu Panos Trigazis Kıbrıs’ı geleceğe en iyi taşıyabilecek güçlerin Şubat seçimlerinde Stavros Malas’a destek veren partiler, yani AKEL ile diğer sol güçler olduğunu söyledi.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου