10/12/12

DEV-İŞ Genel Başkanı Mehmet Seyis’in PEO 26. Kongre Konuşması 6.12.2012


Değerli Dostlar, 26. Kongrenizi DEV-İŞ adına yoldaşca selamlarım.

PEO’nun mücadele tarihi, tüm Kıbrıslı emekçilerin ortak sınıf kavgalarını İçinde barındırır. İşçi Sınıfı Mücadelesinde bu öncü duruşu ile, PEO “Dil, Din Irk Ayrımı olmadan Sınıf Sendikası Olabilme” anlamında hak ettiği saygınlığa sahiptir. Kardeşiniz olarak kongrenize hitap edebilmek bize onur veriyor.

Yoldaşlar, Sermayenin tüm dünyada, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB) ve Sermayenin üç büyük kalesinden biri haline gelen Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla yaptırımlar uygulayarak sömürüsünü artırdığı bir dönemdeyiz.

Egemenler, emekçi haklarına saldırıyı tırmandırıyor ve işçi sınıfının 1800’lü yıllarda canları pahasına elde ettikleri kazanımların bile yok saydıldığı bir ortam yaratılıyor. Sendikal faaliyetleri ve toplu sözleşmelerini etkisizleştirmeyi, çalışma saatlerini artırmayı hedefliyorlar. Kapitalizmin açmazlarından doğan Krizleri de Fırsata çevirerek, faturayı yine emekçilere kesiyorlar.

Bir avuç zengin karına kar katarken, dünyamızda işsizlik büyüyor. Sermayenin doymak bilmez kar tutkusu yüzünden, Dünyada savaşlar sürüyor. Açlık, işsizlik ve göçler normalleştiriliyor. Yoksul insanlar, başka ülkelerin sınırlarını zorluyor. Aç ve canı tehlikede insanlar ölümü göze alarak tehlikeli yoculuklarla başka ülkelere göçmeye çalışıyorlar. Bu yolculuklarda batan teknelerde, havasız konteynerlerde insanlar can veriyor. Bizim ülkemize bile, bu yollarla giriş için bu can pazarına çıkan insanların cesetleri defalarca sahile vurmuştur.

Biz onların düzenlerini kabul etmeğe mecbur değiliz. Emekçiler olarak bu koşulları değiştirmek için, sınıf kavgasını yükseltmeli ve dünya emekçileri ile, mazlum halklar ile Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışmamızı Yükseltmeliyiz.

Kardeşlerim, İşçi sınıfının ‘İş, Ekmek ve Özgürlük’ mücadelesinin ayrılmaz bir parçası da ‘Barış’ mücadelesidir. Ne yazıktır ki, bizim ülkemizde bu güne kadar yapılan görüşmelere rağmen hala Kıbrıs sorunu çözüme ulaşamamış ve hatta insanlarda karamsarlığın, umutsuzluğun arttığı bir döneme girmiş durumdayız.

Umutsuzluk, Ekmeğin, Barışın ve Güzelliklerin Düşmanıdır. Umutsuz olmak yenilgiyi kabul etmektir. Umut ise, ancak Kavga varsa yeşerir. Bu bilinçle, Kıbrıs’ta Barış için de mücadelemizi de yükseltmeliyiz.

Kıbrıs Kıbrıslılarındır ve Hedefimiz “Birleşik Federal Kıbrıs”tır. Ortak Devlettir. Ortak Devlet, Kıbrıslıların Ortak kullanacağı Tek Egemenliği, Tek Yurttaşlığı, Uluslararası alanda Tek Temsiliyeti olan siyasi eşitliğe dayalı olmalıdır.

PEO’nun yiğit delegeleri can yoldaşlarım, bir kez daha 26. Kongrenizi selamlarım. Kongrenizin Emek ve Barış mücadelemize ivme katacağına olan inancımı belirtir çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yaşasın PEO.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου