10/10/12

Suriye ve Türkiye arasında yaşanan gelişmeler hakkında EDON Merkez Konseyi’nin açıklaması


EDON olarak, Orta Doğu’daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz ve emperyalistlerin bölgeye yönelik plan ve uygulamalarının genel bir savaşın patlamasına yol açma tehlikesini içerdiğini bir kez daha yoğun bir şekilde vurguluyoruz. Merkezinde Suriye’nin bulunduğu özellikle son gelişmeler bölgede daha da fazla istikrarsızlığa ve kan dökülmesine yol açtığı görülmektedir.

2011’den itibaren Suriye’de binlerce insanın ölümüne neden olan silahlı çatışmalar yerel bir “hesaplaşma” değil, küresel ekonomik kriz koşullarında bölgenin zengin kaynaklarını kontrolü altında tutmayı ve sömürmeyi hedefleyen bölgesel ve küresel emperyalist güçlerin çatışmasıdır. ABD’nin, NATO’nun ve AB’nin “terörün engellenmesi” ve “demokratik yapılandırmalar”dan söz eden deklarasyonları Afganistan, Irak ve Libya’da yaşandığı gibi, şimdi de Suriye ve İran’a karşı yeni müdahalelerin bahanesini teşkil etmektedir.

Suriye topraklarında askeri oprasyonlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yaktığı “yeşil ışığın” savaş ateşini tutuşturmak için yeterli olduğu görülmektedir. Nitekim Türkiye’nin sınır bölgesine Suriye’den atılan top mermisine karşılık olarak ilk kez resmen Suriye’deki hedeflere vurması emperyalizmin saldırganlığını ve hazırlığını açıkça göstermektedir. “Büyük Orta Doğu Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen değişiklikler için emperyalist makinenin ön karakolu durumundaki Türkiye’nin rolünü de açığa çıkarmaktadır.

Elbette ki tüm bunlar Türkiye ile dayanışmasını ifade ederek Ankara’yı desteklemeye koşan NATO’nun onayıyla yapılmaktadır. NATO’nun Kıbrıs’ta 38 yıldır süren işgale ve yasa dışa bir biçimde nüfus yerleştirilmesine gözlerini kapatarak, yıllardır Türkiye’nin uzlaşmaz tutumunu destekleyen ve bölgede “barış” gücü olarak meşrulaştıran emperyalist örgüt olduğunu biz bir kez daha hatırlatıyoruz. Kıbrıs’ın bölünmesine, Kıbrıs’ta savaşa, dökülen kana, yaşanan acılara ve Kıbrıslıların yerlerinden olmalarına yol açan planlar NATO tarafından yapıldı ve uygulandı.

Bugün Demokratik Seferberlik Partisi’nin ve Nikos Anastasiyadis’in Kıbrıs halkını savaş tüccarlarının ortağı yapmak için içerisine sokmayı istedikleri örgüt budur.

Savaşa karşı çıkan barış hareketini selamlıyoruz!

EDON olarak antiemperyalist barış hareketi içerisinde aktif bir biçimde yer alıyoruz. Başta Orta Doğu olmak üzer tüm dünya halklarıyla dayanışmamızı dile getiriyoruz. Kıbrıslıtürk yurttaşlarımızın Suriye’de barışı destekleyen tutumlarını selamlıyoruz. Türkiye’de barış hareketinin çağrısına halkın verdiği kitlesel yanıtı selamlıyoruz. Gün antiemperyalist mücadeleyi yoğunlaştırma günüdür. Yeryüzünün güçlülerinin insanlığa karşı işlemeye hazırlandıkları suçları dünya halkları engelleyebilir ve engellemelidir.

Bazı siyasi kişiler ve partiler Türkiye’nin uzlaşmazlığına su taşıyorlar!

Barikatların kapatılması talebiyle küçük siyasi hesaplar peşinde koşanları kınıyoruz. Böylesi yaklaşımlar Kıbrıslıtürklere ve Avrupa Birliği’ne yanlış mesajlar göndermektedir. İki toplumun işgale ve defakto bölünmeye karşı ortak mücadelesinin önüne engeller eklemektedir. Türkiye’nin uzlaşmaz tutumuna su taşımakta, Kıbrıs’ın taksimi için çalışanlara yardımcı olmaktadır.

 

EDON Merkez Konseyi
5/10/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου