10/3/13

Troodos etkinliğinde AKEL Merkez Komitesi Polit Büro üyesi Stefanos Stefanu tarafından yapılan konuşma
Troodos etkinliğinde
AKEL Merkez Komitesi Polit Büro üyesi
Stefanos Stefanu tarafından yapılan konuşma
9.3.2013

Ortak mücadele arkadaşlarımız,
Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk genç yurttaşlarımız,

EDON’cu gençlik bu yıl da Troodos’a akın etti. Bu güzel kitlesel etkinliğin her zaman net bir siyasal karakteri ve mesajı var:
Kıbrıs Kıbrıslırumların, Kıbrıslıtürklerin, Maronitlerin, Ermenilerin ve Latinlerin ortak vatanıdır!

Biz, AKEL’ciler ve EDON’cular olarak, Kıbrıs’ımızı ve halkımızın çıkarlarını her zaman ve her şeyin üstünde tuttuk ve tutacağız.

Her şeyden önce ve her şeyin üstünde Kıbrıs! İşte bu sloganla AKEL ve Halk Hareketi sömürgeciliğe karşı mücadelenin en ön safında yer aldı.

AKEL’ciler ve EDON’cular bağımsızlığın tamamlanması için verilen mücadelenin en ön safında yer aldı. Yeni kurulan devletin işlemesi ve zorlukların aşılması için mücadeleyi biz üstlendik.

Vatanımızın aleyhine emperyalist NATO’cu komplolara karşı koymak için verilen mücadelenin en ön saflarında Kıbrıs Solu yer aldı. Hem Kıbrısrum toplumu içerisinde, hem de Kıbrıstürk toplumu içerisinde milliyetçi, şoven, aşırı sağ güçlerin içten sabotajlarına karşı koymak için Kıbrıs Solu mücadelenin en ön saflarında yer aldı.

EOKA-B’nin cani faaliyetlerine karşı demokrasinin ve yasallığın savunulması gerektiğinde, Sol yurtseverlik görevini yerine getirerek, yine mücadelenin öncüsü oldu.

Enosis’i hedefleyen Atina Cuntası ile EOKA-B’nin hain darbesi yaşandığında ve Türkiye Kıbrıs’a geldiğinde de mücadelenin öncüsü yine Sol oldu. Kimileri Grivas için ne kadar anma törenleri yapsalar da, gerçekleri ne kadar gömmeye ve saklamaya çalışsalar da, her gün Beşparmaklar’da gördüğümüz ay-yıldız Cunta’nın ve EOKA-B’nin Kıbrıs aleyhine işlediği suçu bize hatırlatmaktadır. Türkiye’yi Kıbrıs’a getirenlerin utancı şimdiden tarihe geçmiştir.

Kimilerinin tarihi gerçekleri tahrif edip değiştirmek için ortaya koydukları tüm çabalar boşa çıkacaktır, çünkü biz gerçekleri savunmaya devam edeceğiz. Kararlılıkla bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu, darbeye ve Türkiye’nin istilasına karşı direnişte can verenlere karşı borcumuzdur.

Sol, halkımızın 1974’den bu yana verdiği haklı mücadelenin öncüsü olmaya devam edecektir. Bu haklı mücadelenin hedefi işgalin sona ermesidir. Yasa dışı bir şekilde nüfus taşınmasına son verilmesidir. Ülkemizin ve halkımızın yeniden birleşmesidir. Halkımızın insan haklarının ve temel özgürlüklerinin yeniden sağlanması ve güvence altına alınmasıdır. Yurdumuzun askerlerden arındırılması ve Kıbrıs topraklarında İngiliz üslerinin varlığına son verilmesinin önkoşullarının yaratılmasıdır.

O zamana kadar, tıpkı EDON’cu gençliğin bugün de yaptığı gibi, “Üsler Kıbrıs’tan dışarı” diye haykırmaya devam edeceğiz. “Dünyanın dört bir yanında ölüm saçan NATO’ya hayır” diye haykırmaya devam edeceğiz. Biz Kıbrıslılar, NATO’nun savaş bezirgânı saldırgan doğasını çok iyi biliyoruz. Çünkü bunu yaşadık ve hala yaşamaya devam ediyoruz.

Yılmaksızın, yorulmaksızın, çözümde ısrar etmeye devam edeceğiz. BM’nin Kıbrıs’la ilgili kararlarında belirlendiği şekilde, ilkeler temelinde bir çözüm için; tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olacak bir devlet için iki toplumun siyasal eşitliğinin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü için ısrar etmeye devam edeceğiz.

Kıbrıslıtürk yurttaşlarımızla birlikte ortak mücadeleye devam edeceğiz. Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler, aynı vatanın evlatlarıyız ve birlikte ortak mücadelemizle Kıbrıs’a özgürlük, barış ve kardeşlik güneşini getirmeye çağrılmaktayız.

Bu mücadelede de AKEL, EDON ve tüm Halk Hareketi her zaman en ön safta olmaya devam edecektir.

Yaşasın Kıbrıslırumların-Kıbrıslıtürklerin dostluğu!
Yaşasın EDON!
Yaşasın Kıbrıs’ımız!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου