4/6/13

Kıbrıs Barış Konseyi'nden Türkiye halkına dayanışma!

ΑÇIKLAMA

Kıbrıs Barış Konseyi Türkiye halkının ve bölge halklarının çıkarları aleyhine AKP hükümetinin ortaya koyduğu otoriter ve baskıcı tutumu kınamaktadır. Türk hükümetinin başta Taksim Meydanı yöresinde olmak üzere tüm Türkiye’de son günlerde sergilediği barbarlık, Türkiye burjuvazisinin ve büyük sermayenin çıkarlarına hizmet etme çerçevesinde faşist bir tutumun teyit edilmesini teşkil etmektedir. 

Kıbrıs Barış Konseyi Türkiye Komünist Partisi’nin Ankara’daki Merkez bürolarına ve emperyalizme, savaşlara karşı çıkarak barış ve yaşam için seslerimizi birleştirdiğimiz ve pek çok kez misafir edildiğimiz ve antiemperyalist mücadelenin, kültür, dostluk ve uluslararası dayanışmanın sembolü olan İstanbul’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne yapılan şiddetli saldırıyı ve vandalizmi mahkûm etmektedir. 

Kıbrıs’ın antiemperyalist, barışsever güçleri olarak, Türkiye halkının mücadelesiyle tam dayanışmamızı dile getiriyoruz. Suriye halkını kanda boğma yönünde ortaya konulan ve Türkiye hükümetinin de belirleyici rol oynadığı tutumlara karşı Türkiye Barış Derneği’nin öncüsü olduğu halkın antiemperyalist mücadelesiyle dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Bu dönemde yaşananların halkın baskı karşısındaki korkularını dağıtarak, gerici hükümete karşı direniş hareketini devleştirdiği ve bu mücadelelerin önümüzdeki büyük antiemperyalist mücadeleler için önemli bir mirası teşkil edeceğini düşünerek, Türkiye’nin ilerici güçlerinin büyük mücadelesinde tamamen yanlarında olduğumuzu dile getiriyoruz. 

Lefkoşa, 3 Haziran 2013

Kıbrıs Barış Konseyi Merkez Sekreteryası
P.B. 21827 § 1513 Nicosia, Cyprus § Τel: +357 22755679 § Fax: +357 22768176
E-mail:  peacecouncil@cytanet.com.cy § http://www.peacecouncil.org.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου