30/4/13

DEV-İŞ Gn. Başkanı Mehmet Seyis’in Konuşması 1 Mayıs 2013 - Lefkoşa
1 Mayıs 2013 - Lefkoşa

Merhaba Yoldaşlar, Emek-Sermaye kavgasında şehit düşen İşçi Önderlerini bu gün bir kez daha saygıyla anıyoruz.  Onların aş ve insanca yaşam için can verdikleri Emek-Sermaye kavgası hala devam ediyor.

Günümüzde dünyamıza hakim kılınan Neo Liberal politikalar, bizleri 1800’lü yılların çalışma ve yaşam koşullarına geri döndürüyor.  Kapitalizmin çıkmazlarından doğan ekonomik krizi Kapitalistler ve onların devletleri fırsata çevirip, patronları daha zengin yaparken, geniş halk kesimlerini daha da yoksullaştırıyorlar. 

Kıbrıs’ın Kuzeyinde, Ankaradaki AKP hükümetinin Kıbrıslıtürklere yaptığı dayatmalar ile Güneyinde AB ve Troykanın Kıbrıslırumlara yaptığı dayatmaların  amaçlarında fark yok. Siyasi ve Ekonomik olarak Kıbrıslılara ait ne varsa elimizden alınması için oyunlar tezgahlanıyor. Ülkemizin gerek kuzeyinde, gerek ise güneyinde irademiz elimizden alınmaya çalışılıyor.

Dünya Emekçilerinin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan bu gün  Kıbrıslırum kardeşlerimizin, Troykanın saldırılarına karşı verdikleri mücadeleyi bu vesileyle selamlar en içten dayanışma duygularımızı iletirim. Bilinmelidir ki, sıkıntılarını aynen hissediyoruz ve mutlaka ortak bir mücadele zemini yaratmalıyız. Sorunlarımızın en önemlisi olan bölünmüşlüğe karşı Ortak Barış Mücadelemizi de yükseltmeliyiz.

Dostlarım, Barış mücadelesi İşçi sınıfının İş ve Ekmek mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Mücadelemizin önemli bir ayağı da Ülkemizde Kıbrıs sorununun çözümü için mücadeledir.  BM nezdinde yapılan görüşmelerde ne yazıktır ki bir sonuca varılamadı. Ancak bu süreçlerde, hem her iki toplum tarafından çoğunlukla kabul gören, hem de uluslararası hukuk içinde mümkün olan çözüm şekli “Birleşik Federal Kıbrıs’tır.

Bu güne kadar toplum liderlerinin üzerinde anlaşmaya vardıkları hususlarda da Federasyon öngörülmektedir. Görüşme süreçlerinde Toplumlar adına görüşmeci olanlar, bu uzlaşılara bağlı kalmalıdırlar. Biz Kıbrıslılar ayrılıkçılığa hizmet eden görüşleri kabul etmiyoruz.

Kıbrıs Cumhuriyeti, BM zemininde bu güne kadar sürdürülen görüşmelerde ortaya çıkan ilgili kararlar çerçevesinde,  Ortak Federal Kıbrıs’a dönüşmelidir. Ortak Devlet, Kıbrıslıların ortak kullanacağı Tek Egemenliği, Tek Yurttaşlığı, Uluslararası alanda Tek Temsiliyeti olan Siyasi eşitliğe dayalı Birleşik Federal Kıbrıs olmalıdır.

Zaman geçirmeden çözüm için çalışılmalıdır. Kıbrıs Sorunu gibi yarım asırdır süren bir sorunun çözümünde mutlaka zorluklar da vardır. Ancak Vatanımızın yeniden birleşmesini de istiyorsak hiçbir zorluk çözüme engel olmamalıdır. Bu konuda PEO ile ortak ilkeli bir mücadele sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yoldaşlarımızla ilkeli çalışmalarımız sürecektir.

1 Mayıs Mücadelesi Yolumuzu Aydınlatmaya Devam ediyor. Emeğin Kurtuluşu için, Barış için, Ortak Vatan için mücadele sürecek. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz Hayırlı Olsun. Yaşasın Kızıl 1 Mayıs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου